مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حمید رضا
نام خانوادگی:شیر ملکی
پست الکترونیک:hamid_shirmalaki@yahoo.com
نخصص ها:فلسفه ، اخلاق و عرفان ، فقه و اصول

زندگی نامه

حمیدرضا شیرملکی سال 1357 در شهرستان قروه(استان کردستان) بدنیا آمد و پس از گذراندن تحصیلات دبیرستان، در سال 1375 وارد حوزه ی علمیه مروی تهران شد و تا پایان سطح یک در آنجا به تحصیل ادامه داد و پس از آن در سال 1381 وارد حوزه ی علمیه قم شد و همزمان با خواندن دروس سطح عالی حوزه و خارج، به تحصیل تخصصی فلسفه و عرفان پرداخت.

از سال  1387 به تدریس در مقطع سطح یک و سطح عالی در علوم عقلی (فلسفه: بدایة الحکمه، نهایة الحکمه و شرح منظومه - منطق: منطق شرح منظومه، منطق مظفر و جوهرالنضید - کلام: بدایة المعارف) و فقه و اصول(شرح لمعه و اصول مظفر) پرداخت که تا کنون ادامه دارد.

سال 1390 در کنار تحصیل و تدریس، به عنوان محقق وارد مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور شد و 

 از سال 1393 تا کنون به عنوان مدیر گروه علوم عقلی(عرفان، فلسفه و کلام) و عضو شورای پژوهش در آن مرکز با برکت مشغول می باشند.